Aplikasi

Wednesday, 3 July 2013

lirik lagu genjer-genjer

inilah lrik lagu genjer-genjer Genjer-genjer neng kedokan pating keleler Genjer-genjer neng kedokan pating keleler Emake thole teka-teka mbubuti genjer Oleh sak tenong mungkur sedot sing tolah-tolih Genjer-genjer saiki wis digawa mulih. Genjer-genjer esuk-esuk digawa nang pasar Genjer-genjer esuk-esuk digawa nang pasar dijejer-jejer diuntingi pada didasar dijejer-jejer diuntingi pada didasar emake jebeng tuku genjer wadahi etas genjer-genjer saiki arep diolah. Genjer-genjer mlebu kendil wedange umob Genjer-genjer mlebu kendil wedange umob setengah mateng dientas digawe iwak setengah mateng dientas digawe iwak sega sa piring sambel penjel ndok ngamben genjer-genjer dipangan musuhe sega.